رايكا با در اختيار داشتن آزمايشگاه تخصصي مجهز به تجهيزات تست و آزمون پارچه، به منظور حصول اطمينان از كيفيت كالاهاي خريداري شده و همچنين عدم ظهور عيوب در حين مصرف، تمامي آزمونهاي مورد نياز را بر روي اقلام مصرفي انجام داده و در نهايت پارچه خريداري شده به همراه گواهي تاييد (Certificate) در اختيار مشتري قرار خواهد گرفت
اين آزمايشگاه آمادگي ارائه خدمات به همكاران گرامي در سرتاسر كشور را دارا مي باشد.
لیست آزمونهای انجام گرفته در آزمایشگاه رایکا به شرح زیر می باشد:

1) آبرفت پارچه

2) پرزدهی و گلوله گلوله شدن پارچه

3) ثبات نوري

4) ثبات شستشويي و لكه گذاري

5) ثبات مالشي

6) استحکام و مقاومت مقابل جرخوردگی

7) درصد تركيب الياف

8) وزن متر مربع

9) ثبات در برابر عرق بدن