رویارویی با هجومی از طرحهای متنوع، رنگین کمانی از الوان و میل به خلق طرحهای نهفته در ذهن و ناپیدا در برون، همان چیزی بود که باعث نقش زدن گرایش به پوشاک در نهاد من گردید.
حضور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ادامه تحصیل تا مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی نساجی گذرگاهی بود جهت آشنایی با صنعت جذاب پوشاک.
فعالیت در بروزترین واحدهای پوشاک ایران همچون گراد و پرشین کاریز تسلط کامل بر خط تولید پوشاک به سبکهای آلمانی و ایتالیایی را برای من به ارمغان آورد، و همکاری با گروه بین المللی Edvardo D’alessio که بنیانگذار بیش از 30 کارخانه معتبر تولید پوشاک در سرتاسر دنیا می باشد، اندوخته ای ارزشمند را در پیمودن این مسیر برایم به همراه داشت.
هم اکنون به واسطه این پشتوانه ارزشمند و با همکاری جمعی از نخبگان این صنعت در صدد آنیم تا پوششی برازنده بر قامت فرزندان این آب و خاک بپوشانیم. ”
در این مسیر آرامش را تنها در نگاه رضایتمند مشتری جستجو می کنیم.