لوگوی رایکا لباس فرم رایکا
حوله های تبلیغاتی
  • پوشاک رایکا نماینده انحصاری محصولات – انواع حوله های تبلیغاتی – شرکت پودایران در مراکز آموزشی (مدارس، دانشگاهها، ...)، همایش ها، سمینارها و کنفرانس ها
  • چرا حوله را به عنوان یک کالای تبلیغاتی برمی گزینیم؟

    چه فاکتورهایی ارمغان آوردنده کیفیت در محصولات پودیران می باشد؟

    اهمیت گزینش حوله به عنوان کالایی تبلیغاتی-فرهنگی در مدارس
  • مدل های حوله های تبلیغاتی