تامین پارچه

بمنظور ارتقاء سطح کیفی لباس فرم دانش آموزان و سهولت دسترسی مشتریان، مجموعه رایکا کالیته وسیع و متنوعی از پارچه های مرغوب و لوکس تولید کشورهای ترکیه، ژاپن و کره را در اختیار مشتریان خود قرارداده است.
همچنین این مجموعه آمادگی لازم جهت ثبت سفارش پارچه های فوق – از جانب تولیدکنندگان لباس فرم و مدارس خواهان این سطح کیفی- را دارا می باشد.

بازگشت به بالا